Protecția datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Atmax Project SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o altă persoană. În conformitate cu comunicarea ANSPDCP nr 0029586/20.12.2017, Atmax Project SRL nu este obligată la înregistrarea ca operator de date cu caracter personal în scopul de a desfășura activitatea de comerț online.

Având în vedere că din 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul", "GDPR"), dorim să te informăm complet și corect despre modul în care prelucrăm și protejăm datele tale cu caracter personal.

Scopul principal al GDPR este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Care sunt datele personale pe care le prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt:

 • - numele și prenumele
 • - data nașterii/vârsta (opțional, dacă le furnizezi)
 • - adresa de livrare
 • - adresa de email
 • - număr de telefon
 • - date privind comenzile validate și facturate (pe perioada prevăzută pentru arhivare)
 • - contul tău bancar (numai pentru restituirea contravalorii retururilor)
 • - listele de dorințe (opțional, dacă sunt folosite de tine)
 • - adresa IP de la care accesezi site-ul
 • - locația geografică aproximativă (doar localitatea) din care accesezi site-ul
Aceste date personale sunt necesare pentru a putea asigura prestarea serviciilor noastre de asemenea manieră încât să beneficiezi de o experiență plăcută în magazinul nostru online. Totodata, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală, datele privind comenzile validate și facturate sunt prelucrate și stocate în vederea îndeplinirii interesului legitim al societății noastre de a respecta legislația în vigoare.

Cum prelucrăm datele tale personale?

 • - Datele tale personale sunt prelucrate numai în scopuri legitime, în vederea furnizării produselor și serviciilor noastre (nume, adresă, email, telefon), pentru a-ți oferi asistență cu privire la efectuarea unei comenzi, validarea acesteia, returnarea comenzii tale (nume, adresă, email, telefon, cont bancar).
 • - Datele privind listele de dorințe (opționale) sunt prelucrate numai în măsura în care activezi astfel de liste, scopul fiind acela de a te informa cu privire la apariția unor promoții privind produsele marcate de tine ca favorite.
 • - Datele privind localizarea geografică aproximativă și adresa IP a dispozitivului de pe care accesezi site-ul nostru sunt prelucrate în scopuri de statistică, marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim, pentru prevenirea tentativelor de fraudă.
Prelucrarea datelor tale personale se face întotdeauna cu respectarea legislației în vigoare, a interesului nostru legitim sau un interes public exprimat de autoritățile competente sau, dupa caz, pe consimțământul tău informat prin care ți-ai manifestat acordul în acest sens.

Cum protejăm datele tale personale?

Datele tale personale se află stocate în baza noastra de date, securizată, aflata pe un server găzduit în România. Structura, conținutul și informațiile stocate pe server sunt protejate de parole extinse, modificate periodic, iar pe domeniul www.byeda.ro există instalat un certificat SSL care atestă existența conexiunii securizate. Datele tale personale, împreună cu întreg conținutul site-ului, sunt subiectul unor operațiuni periodice de backup, efectuate tot pe servere găzduite în România.

Datele tale personale sunt comunicate către terți numai în baza contractelor sau acordurilor semnate cu aceștia, care includ garanții suplimentare privind protecția și confidențialitatea datelor personale. Comunicarea către terți contractuali se face numai în următoarele scopuri: expediția comenzilor, încasare ramburs, procesare plăți online cu cardul, transmitere newsletter și mesaje informative, afișare publicitate targetată.

Cum poți vizualiza și modifica acordurile exprimate?

Pentru a putea să îți oferim produse și servicii cât mai apropiate de nevoile și preferințele tale, putem prelucra date personale care permit identificarea preferințelor tale sau a comportamentului tău (de exemplu, Wishlist), inclusiv prin prelucrare automata fără intervenție umană. Pentru aceasta, dar și pentru comunicările de marketing direct, vom ține mereu cont de opțiunile exprimate de tine.
Începând cu 25 mai 2018 vei descoperi o secțiune nouă în Contul tău de client, denumita GDPR, în care poți verifica și modifica acordurile exprimate de tine. Poți sa ne soliciți modificarea acordurilor și prin email la adresa dataprotection@byeda.ro.

Cui comunicăm datele tale personale?

Datele tale personale sunt comunicate către terți numai în scopurile pentru care ți-ai exprimat acordul, bifând căsuța "Sunt de acord cu Termenii și condițiile serviciului și îi accept necondiționat", după ce ai citit documentul disponibil:
 • - companii de curierat cu care Societatea noastră are încheiate contracte de furnizare servicii ce au prevederi clare în domeniul protecției datelor personale - necesar pentru a-ți putea livra produsele comandate
 • - societatea de prestări servicii contabile și financiare, cu respectarea confidențialității datelor - obligație legală conform Codului Fiscal în vigoare
 • - societăți ce prestează servicii de arhivare - dacă va fi cazul
 • - furnizori de servicii de comunicare ce asigură confidențialitatea datelor și conformitatea cu normele GDPR - necesar pentru a-ți putea transmite aceste mesaje informative și newsletter-ul nostru
 • - furnizori de servicii de analiză, marketing și publicitate către care am externalizat aceste servicii, în vederea îmbunătățirii constante a produselor și serviciilor oferite
Întrucât serviciile de comunicare, analiză, marketing și publicitate pot fi prestate de entități situate în interiorul sau înafara României sau a Uniunii Europene, ne-am asigurat și ne vom asigura în continuare cu privire la obținerea de garanții adecvate privind protecția datelor tale (de exemplu, verificând dacă aceste entități partenere au aderat și implementat legislația intra-comunitară privind protecția datelor cu caracter personal GDPR)

Durata prelucrării datelor tale personale

Datele tale personale sunt prelucrate pe întreaga durată a existenței contului tău de client pe site-ul www.byeda.ro și, după eliminarea acestuia, pe perioada prevăzută de Codul Fiscal privind păstrarea documentelor financiar-contabile sau a altor prevederi legale în vigoare, inclusiv cele privind arhivarea.

Care sunt drepturile tale?

Înafara de drepturile de care ai beneficiat până în prezent, de la data aplicării Regulamentului GDPR beneficiezi de unele drepturi suplimentare.
Lista completă a drepturilor tale o poți regăsi mai jos:
 • - Dreptul la informare - poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale
 • - Dreptul la rectificare - poți modifica sau completa datele tale ori de câte ori este nevoie
 • - Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) - poți obține ștergerea datelor în cazul în care prelucrarea nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege
 • - Dreptul la restricționarea prelucrării - în cazul în care datele prelucrate sunt inexacte, existând riscul unor rezultate nedorite, poți solicita restricționarea prelucrării; dreptul se aplică și în alte cazuri prevăzute de lege
 • - Dreptul la opoziție - ai dreptul să te opui prelucrării efectuate în interesul nostru legitim (de exemplu, marketing și publicitate)
 • - Dreptul la portabilitatea datelor - poți solicita, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita transferarea datelor tale către un alt operator
 • - Dreptul de a depune plângere - ai oricțnd dreptul de a depune plțngere față de modalitatea de prelucrare a datelor tale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • - Dreptul de a-ți retrage consimțământul - în cazurile în care prelucrarea datelor tale personale se efectuează în baza unui acord exprimat de tine, poți retrage acest acord oricând. Retragerea acordului produce efecte doar în viitor, de la momentul retragerii, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând valabilă
 • - Drepturi suplimentare cu privire la prelucrările automate - poți solicita oricând intervenția umană cu privire la prelucrările automate, poți exprima punctul tău de vedere cu privire la rezultatul prelucrării și poți contesta decizia automată.

Scopul colectării datelor este: comerț online.

Ești obligat(ă) să furnizezi datele, acestea fiind necesare procesării comenzii. Refuzul tău determină anularea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: departament vânzări, companie de curierat rapid, furnizor servicii financiar-contabile.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a te adresa justiţiei. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc şi să soliciţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, te poţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată prin e-mail la dataprotection[@]byeda.ro. De asemenea, iți este recunoscut dreptul de a te adresa justiţiei.

Datele tale vor fi transferate în Romania, în vederea salvării în baza de date.

Dacă unele din datele despre tine sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Produs adaugat in wishlist

Site-ul nostru folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței tale de shopping. Continuarea navigării pe site implică acceptarea utilizării acestora.